Logo
Pasek
Pasek
WYKŁADY 20.02.2023

The Alexis de Tocqueville Center of Political and Legal Thought is happy to announce a lecture by Prof. Blain Neufeld (University of Wisconsin-Milwaukee), “Public Reason and Political Autonomy”: The Central Themes

WYKŁADY 04.11.2022

dr Jacek Bartosiak "Lekcje z wojny na Ukrainie dla Polski"

WYKŁADY 10.05.2022

The Alexis de Tocqueville Center of Political and Legal Thought is happy to announce a lecture by Prof. Brian Tamanaha (Washington University in St. Luis)

WYKŁADY 08.06.2021

Wykład doktora Wojciecha Ciszewskiego (Uniwersytet Jagielloński)

WYKŁADY 01.06.2021

Wykład profesora Adama Wielomskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

WYKŁADY 11.05.2021

The Alexis de Tocqueville Center of Political and Legal Thought is happy to announce a lecture by Dr. Visa AJ Kurki (University of Helsinki)

WYKŁADY 27.04.2021

Wykłady Tocqueville’owskie. Filozofia, społeczeństwo, prawo - Wykład profesora Marka Piechowiaka (Uniwersytet SPWS)

WYKŁADY 3.06.2014

"Główne problemy gospodarcze w rozwoju kraju" - wykład Mateusza Morawieckiego

WYKŁADY 28.05.2014

Co to znaczy być dzisiaj Środkowo-Wschodnim Europejczykiem? - WYKŁAD MYKOŁY RIABCZUKA

WYKŁADY 19.03.2014

Co to znaczy być dzisiaj Środkowo-Wschodnim Europejczykiem? - WYKŁAD KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO

WYKŁADY 4.04.2013

Wykład Ambasadora Francji „Francja i Polska w Europie XXI wieku”

WYKŁADY 15.12.2011

Wykład Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego

WYKŁADY 16.11.2011

Futurystyczny projekt radykalnej modernizacji Włoch – wykład dr Strożka

WYKŁADY 25.05.2011

Tocqueville’s Cautious Stance Toward Democracy – wykład prof. Molnár’a

WYKŁADY 23.03.2011

The Nature of Economic Freedom – wykład Toma G. Palmera”

WYKŁADY 23.03.2011

Najnowsze liberalne koncepcje polityki społecznej – wykład prof. Miklaszewskiej

WYKŁADY 3.10.2010

Tocqueville: A Thinker of Freedom – wykład prof. Cengiz Çağla

WYKŁADY 1.06.2010

Democracy and Patriotism – wykład dr Ewy Atanassow

WYKŁADY 5.05.2010

Tocqueville on Virtue – wykład dr Melvina Schuta

WYKŁADY 5.11.2009

Wykład otwarty Profesora Williama R. Stevensona Jr

WYKŁADY 11.04.2009

Wizyta Michaela Reagana

WYKŁADY 11.04.2009

Tocqueville on Citizen Participation – wykład dr Ringo Ossewaarde

WYKŁADY 3.04.2009

Wykład otwarty Profesora Andrzeja K. Koźmińskiego