Logo
Pasek
Pasek
1 Czerwca 2010

WYKŁAD VI
Democracy and Patriotism – wykład dr Ewy Atanassow


Fiszka

Referat zostanie wygłoszony w ramach Międzynarodowego Cyklu Odczytów, poświęconych recepcji myśli polityczno-prawnej Alexisa de Tocqueville’a.

RELACJA Z WYKŁADU