Logo
Pasek
Pasek
08.06.2021, godz. 17.30

WYKŁAD XXI
Wykład dra hab. Wojciecha Ciszewskiego (Uniwersytet Jagielloński)


Fiszka

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a zaprasza:

Wykład dra hab. Wojciecha Ciszewskiego (Uniwersytet Jagielloński)

Wokół książki „Zasada neutralności światopoglądowej państwa” (Księgarnia Akademicka 2019).

Spotkanie online za pośrednictwem MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Wiele osób skłonnych jest zgodzić się ze stwierdzeniem, że państwo powinno być neutralne w stosunku do światopoglądów wyznawanych przez obywateli. Kłopot jednak w tym, że tak ogólne sformułowanie pozostawia wiele niejasności. W jaki sposób państwo może zachować neutralność światopoglądową? Czy jest to w ogóle możliwe do osiągnięcia? Na kim konkretnie ciąży ten obowiązek? Czy odnosi się on do wszystkich działań państwa, czy jedynie do niektórych? Czym są światopoglądy, względem których państwo powinno być neutralne? Książka dra hab. Wojciecha Ciszewskiego stara się odpowiedzieć na powyższe pytania. Prowadzone Autora rozważania mają dwa główne cele. Pierwszym z nich jest omówienie najistotniejszych sporów, jakie toczą się wokół postulatu neutralności światopoglądowej na gruncie współczesnej filozofii politycznej oraz filozofii prawa. Drugim celem jest natomiast zajęcie określonego stanowiska w tych sporach. Autor formułuje własną wersję zasady neutralności, którą określa jako koncepcję miękkiej neutralności, w odróżnieniu od bardziej wymagających wersji tej zasady. Najważniejsze elementy tej autorskiej propozycji zostaną omówione podczas wykładu.

Dr hab. Wojciech Ciszewski jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Teorii Prawa. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu filozofii politycznej, etyki oraz filozofii prawa, w szczególności kwestie dotyczące współczesnych teorii sprawiedliwości, teorii legitymacji politycznej, koncepcji demokracji, a także relacji prawa i religii. Publikował między innymi w: „American Journal of Bioethics”, „Oxford Journal of Law and Religion”, „Państwie i Prawie”, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, oraz w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”. Jest członkiem redakcji czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”.

Wykłady Tocqueville’owskie. Filozofia, społeczeństwo, prawo. Spotkania, którym przyświeca chęć rozumnego namysłu nad wartościami i ważkimi problemami życia publicznego w oparciu o najnowsze monograficzne opracowania wiodących Autorów. Wybór problematyki wykładów dyktują zatem przede wszystkim nowe książki, które stawiają nowe pytania lub też w sposób oryginalny i świeży odpowiadają na pytania dobrze znane. Celem cyklu jest ukazanie szerokiego spektrum aktualnie prezentowanych postaw i perspektyw badawczych. Przy zachowaniu zdrowego dystansu wobec bieżącej polityki i publicystyki, wykłady mają za zadanie inspirować polityczną refleksję nad prawem w szerszym kontekście zagadnień filozoficznych, społecznych i kulturowych.