Logo
Pasek
Pasek
01.06.2021, godz. 17.30

WYKŁAD XX
Wykład profesora Adama Wielomskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


Fiszka

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a zaprasza:

Wykład profesora Adama Wielomskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Wokół książki „Państwo narodowe i jego wrogowie” (M. Ziętek-Wielomska, A. Wielomski, Fundacja Pro Vita Bona 2020).

Spotkanie online za pośrednictwem MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Książka stanowi głos w dyskusji nad przyszłością państwa narodowego oraz porządku kosmopolitycznego. Autorzy argumentują, iż najlepszym rozwiązaniem ideowo-politycznym jest powrót do rozumienia Europy jako wspólnoty suwerennych państw narodowych, ponieważ właśnie to ostatnie najlepiej przyczynia się do integralnego rozwoju człowieka. Prezentując zagadnienie w kontekście dynamicznych procesów masowego przepływu informacji i globalnego układu sił, autorzy opisują zmiany europejskiego systemu politycznego oraz wpływające nań kierunki ideowe.

Prof. dr hab. Adam Wielomski jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w roku 2009 na tymże wydziale uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2015 uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Kierownik Katedry Teorii Stosunków Międzynarodowych na UKSW w Warszawie. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Doradcy Prezesa Rady Ministrów d.s. komunikacji społecznej. Redaktor naczelny półrocznika naukowego "Pro Fide Rege et Lege", Prezes Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej oraz Członek Zarządu fundacji „Pro Vita Bona”. Specjalizuje się w historycznej i współczesnej zachodnio-europejskiej myśli politycznej, szczególnie francuskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 22 monografii. Prowadzi kanał „Naukowo o polityce” w serwisie Youtube.

Wykłady Tocqueville’owskie. Filozofia, społeczeństwo, prawo. Spotkania, którym przyświeca chęć rozumnego namysłu nad wartościami i ważkimi problemami życia publicznego w oparciu o najnowsze monograficzne opracowania wiodących Autorów. Wybór problematyki wykładów dyktują zatem przede wszystkim nowe książki, które stawiają nowe pytania lub też w sposób oryginalny i świeży odpowiadają na pytania dobrze znane. Celem cyklu jest ukazanie szerokiego spektrum aktualnie prezentowanych postaw i perspektyw badawczych. Przy zachowaniu zdrowego dystansu wobec bieżącej polityki i publicystyki, wykłady mają za zadanie inspirować polityczną refleksję nad prawem w szerszym kontekście zagadnień filozoficznych, społecznych i kulturowych.