Logo
Pasek
Pasek
27 kwietnia 2021, g. 17.00

WYKŁAD XVIII
Wykłady Tocqueville’owskie. Filozofia, społeczeństwo, prawo - Wykład profesora Marka Piechowiaka (Uniwersytet SWPS)
Wokół książki „Plato’s Conception of Justice and the Question of Human Dignity” (Second Edition, Revised and Extended, Peter Lang 2021)


Fiszka

Wydarzenie odbyło się zdalnie za pośrednictwem MS Teams.

zobacz nagranie wykładu na żywo:
Marek Piechowiak, Plato’s Conception of Justice and the Question of Human Dignity - Autor o książce

Książka Profesora Marka Piechowiaka stanowi pionierską, całościową rekonstrukcję Platońskiej koncepcji sprawiedliwości. Według Autora, rekonstrukcja taka może być przeprowadzona w sposób spójny ze współczesnym sposobem aksjologicznego ugruntowania prawa, ugruntowania, w którego centrum stoi uznanie przyrodzonej, niezbywalnej i równej wszystkim ludziom godności jako źródła praw człowieka. Jak argumentuje Piechowiak, Platon proponuje poszukiwać godności nie tyle w posiadanych zmiennych przymiotach, co w niezmiennym, szczególnym sposobie istnienia.

Wzięcie pod uwagę elementów godnościowego ugruntowania moralności i prawa, pozwala na zaproponowanie zasadniczo nowego, całościowego ujęcia Platońskiej koncepcji sprawiedliwości, leżącego na antypodach zaproponowanej przez Karla Poppera i dominującej interpretacji, w której centrum stoi teza o totalitaryzmie Platona. Koncepcja Poppera była wielokrotnie, także w sposób bardzo kompleksowy, krytykowana. Nie zaproponowano jednak jak dotąd pozytywnej całościowej kontrpropozycji. Platońskie dialogi, w proponowanej przez Marka Piechowiaka interpretacji, okazują się wyrażać podstawowe intuicje dotyczące celów prawa i jego aksjologicznych podstaw zaskakująco zbieżne z ujęciami współczesnymi, i to tymi przyjmowanymi w rozwiniętych demokracjach.

Prof. dr hab. Marek Piechowiak jest prawnikiem i filozofem. Kieruje Katedrą Prawa Publicznego i Teorii Prawa na Uniwersytecie SWPS na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu. Specjalista w zakresie filozofii prawa oraz międzynarodowej i konstytucyjnej ochrony praw człowieka. Wcześniej pracował m.in. w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN. Był pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka po utworzeniu tego urzędu. Odbył staże naukowe i kursy specjalistyczne, m.in. w Holenderskim Instytucie Zaawansowanych Badań w Humanistyce i Naukach Społecznych (NIAS), Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i Holenderskim Instytucie Praw Człowieka (SIM), Międzynarodowym Instytucie Praw Człowieka w Strasburgu i w Dyrektoriacie Praw Człowieka Rady Europy. Wykładał gościnnie na uniwersytetach w Nijmegen, Utrechcie, Mediolanie i Cagliari, a także w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

Wykłady Tocqueville’owskie. Filozofia, społeczeństwo, prawo
To cykl, któremu przyświeca chęć rozumnego namysłu nad wartościami i ważkimi problemami życia publicznego w oparciu o najnowsze monograficzne opracowania wiodących Autorów. Wybór problematyki wykładów dyktują zatem przede wszystkim nowe książki, które stawiają nowe pytania lub też w sposób oryginalny i świeży odpowiadają na pytania dobrze znane. Celem cyklu jest ukazanie szerokiego spektrum aktualnie prezentowanych postaw i perspektyw badawczych. Przy zachowaniu zdrowego dystansu wobec bieżącej polityki i publicystyki, wykłady mają za zadanie inspirować polityczną refleksję nad prawem w szerszym kontekście zagadnień filozoficznych, społecznych i kulturowych.