Logo
Pasek
Pasek
3 Czerwca 2014

WYKŁAD XVII
"Główne problemy gospodarcze w rozwoju kraju" - wykład Mateusza Morawieckiego


Fiszka

Prezes BZ WBK na Uniwersytecie Łódzkim: polski model rozwoju gospodarczego ma kilka wad

  O głównych problemach gospodarczych w rozwoju kraju mówił studentom podczas swojego wykładu na Uniwersytecie Łódzkim prezes Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki. – Jednym z najpoważniejszych problemów polskiej gospodarki jest dług, przejawiający się permanentnym deficytem na rachunku bieżącym. – uważa prezes Morawiecki.

Spotkanie studentów i pracowników naukowych UŁ z prezesem trzeciego pod względem wielkości banku w Polsce zostało zorganizowane w ramach projektu badania i popularyzowania tożsamości politycznej oraz prawnej państw Europy Środkowo- Wschodniej. Projekt realizowany jest przez Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a i współfinansowany przez Bank Zachodni WBK w ramach Santander Universidades. Podczas swojego wykładu prezes Banku Zachodniego WBK wyjaśnił, że głównymi czynnikami ujemnie wpływającymi na gospodarkę kraju są m.in. niska skłonność do oszczędzania, niska konkurencyjność polskiej gospodarki i wysokie aspiracje konsumpcyjne. – Mając jednak tak zdolny naród, jesteśmy w stanie wyrwać się z pułapki średniego rozwoju i bardzo szybko doszlusować do najbardziej zaawansowanych krajów. – podkreślił Mateusz Morawiecki, nawiązując do trendów demograficznych i rosnącego wskaźnika aktywności zawodowej. Na koniec wykładu – odpowiadając na pytania słuchaczy wskazał, że do poprawy jakości instytucjonalnego otoczenia biznesu, niezbędna jest dojrzałość klasy politycznej.

Uniwersytet Łódzki należy do czołówki polskich uczelni najintensywniej współpracujących z Santander Universidades zarządzanym w Polsce przez Bank Zachodni WBK. Do końca 2015 roku Uniwersytet Łódzki zrealizuje w ramach polskiego Santander Universidades w sumie 12 konkretnych projektów naukowo-badawczych. Są to między innymi: „Przyszłość dla humanistów”, „Czuję chemię”, czyli projekty skierowane do poszczególnych grup studentów, mające podnieść ich przyszłe kwalifikacje edukacyjne i zawodowe, czy cykl „Własna firma krok po kroku” – przygotowujący studentów do realizacji własnych pomysłów biznesowych i umiejętnego odnalezienia się na przyszłym rynku pracy.

– Trwająca od ponad dwóch lat nasza współpraca z Bankiem Zachodnim WBK w ramach Santander Universidades to najszybciej rozwijający się program naukowo-badawczy realizowany przez Uniwersytet Łódzki z partnerem zewnętrznym. – mówi rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel. – Dzięki konkretnym projektom podnosimy prestiż i atrakcyjność naszej uczelni, a studenci i pracownicy naukowi mają szanse podnosić swoje kompetencje naukowe i zawodowe. – dodaje rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

RELACJA Z WYKŁADU