Logo
Pasek
Pasek
18 Maja 2014

WYKŁAD XVI
Co to znaczy być dzisiaj Środkowo-Wschodnim Europejczykiem? - WYKŁAD MYKOŁY RIABCZUKA


Fiszka

28 maja 2014 roku wykład wygłosił Mykoła Riabczuk – (ur. 1953r.) ukraiński krytyk literacki, tłumacz, eseista i publicysta, wiceprezes ukraińskiego PEN Clubu, wykładowca uniwersytetów amerykańskich (Columbia University i University of Alberta), współzałożyciel ukraińskiego miesięcznika Krytyka. W swojej twórczości podejmował problemy społeczeństwa obywatelskiego, nacjonalizmu, tożsamości narodowej oraz przemian w krajach postsowieckich – głównie na Ukrainie. W ostatnim czasie szeroko opisuje i analizuje w prasie zachodniej (m.in. New York Times) kryzys w relacjach ukraińsko-rosyjskich.
Powiedział m.in.:

„Polacy uważają, że mury rzeczywiście trzeba zburzyć, a nie przesuwać dalej na wschód. Są pod tym względem prawdziwymi Środkowoeuropejczykami, czyli kimś, kto wbrew całemu cynizmowi europejskiej realpolitik zachował ten staroświecki etos, a zwłaszcza – tę staromodną rzecz, którą wynaleźli i której uparcie nie zamierzają się zrzekać – solidarność.”

„Milan Kundera, podobnie jak wielu innych intelektualistów czechosłowackich, polskich, węgierskich, bardzo dobrze wyczuwał wyobcowującą [ang. othering] potęgę tej konwencjonalnej terminologii i rozpaczliwie buntował się przeciwko pozornie niewinnemu terminowi „Eastern Europe”, który dyskursywnie wykluczał jego kraj z rodziny wolnych krajów europejskich, a wpychał w sferę wpływów sowieckich, sankcjonując jego powojenną okupację przez wojska Stalina.”