Logo
Pasek
Pasek
15 Grudnia 2011

WYKŁAD XIII
Wykład Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego


Fiszka

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a zaprasza na wykład prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
nt. „Niekonstytucyjność dekretu o stanie wojennym w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dn. 16 marca 2011 r.”.