Logo
Pasek
Pasek

KONFERENCJA

08-09 maja 2024

KONFERENCJA
Tocquevillian Workshops #3, Shaping Dignities – An arts-based workshop exploring ‘Dignity’ as a plural and relational concept and its implications for Law & Human Rights work

Fiszka

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a zaprasza na Tocquevillian Workshops #3 pt. An arts-based workshop exploring ‘Dignity’ as a plural and relational concept and its implications for Law & Human Rights work.

Warsztaty w języku angielskim poprowadzi dr Florencia Benitez-Schaefer.

Środa 08.05.2024 r., godz. 17.00-18.30 - sala 1.18

Czwartek 09.05.2024 r., godz. 17.00-18.30 - sala 1.18

Wydarzenie w formie stacjonarnej odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (Kopcińskiego 8/12, 90-232, Łódź) w sali 1.18.

W celu rejestracji na warsztaty, prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz:
https://forms.office.com/e/WFGttYZgs3

Warsztaty oferują ekspresję artystyczno-badawczą w dziedzinie filozofii prawa, szczególnie w odniesieniu do kwestii godności i praw człowieka.

Jeśli chodzi o metodę pracy, będziemy:
1. pracować na gruncie sztuki, czyli będziemy tworzyć kolaże (podczas warsztatów można zintegrować inne sztuki, takie jak rysunek, poezja itp.),
2. wymienimy i zastanowimy się nad naszymi doświadczeniami podczas procesu warsztatowego, odnosząc je do naszych badań.

Podczas warsztatu uczestnicy będą stosować tę metodę pracy na:
• temat badawczy ich wyboru, łączący go z problematyką godności i praw człowieka,
• szerszy temat badawczy dotyczący „godności człowieka”, jako zagadnienia, które można łatwo powiązać z różnymi dziedzinami filozofii prawa i społecznej.

Dr Florencia Benitez-Schaefer jest badaczką filozofii prawa. Uzyskała tytuł doktora na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie zajmowała się modelami rozwoju prawa i kwestiami różnorodności kulturowej. Wykładała i prowadziła badania w dziedzinie prawa międzynarodowego, praw człowieka, antropologii prawnej, kulturoznawstwa, a także studiów nad pokojem i konfliktami na różnych uniwersytetach, między innymi na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz w Katedrze UNESCO Studiów nad Pokojem i Konfliktami na Uniwersytecie w Innsbrucku. Jako konsultant organizacji pozarządowych w dziedzinie praw człowieka, rozwoju i pokoju, łączy swoje badania akademickie i nauczanie z pracą społeczno-polityczną i praktykami twórczymi