Logo
Pasek
Pasek

KONFERENCJA

21-22 listopada 2023

KONFERENCJA
Tocquevillian Workhops #2, The Moral Demands of Private Law

Fiszka

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Adolfo Ibáñeza w Chile, zapraszają na Tocquevillian Workshops #2 pt. The Moral Demands of Private Law.

Warsztaty w języku angielskim poprowadzi prof. Alberto Pino Emhart z Uniwersytetu Adolfo Ibáñeza w Chile.

Wtorek 21.11.2023 r., godz. 16.30-19.30 - Coercion and Private Law Remedies (incl. discussion of a paper by Alberto Pino Emhart, under the same title)

Środa 22.11.2023 r., godz. 16.30-19.30 - The Expressive Function of Law: The Case of Tort Law (incl. discussion of a paper by Scott Hershovitz, Treating Wrongs as Wrongs: An Expressive Argument for Tort Law)
Wydarzenie w formie stacjonarnej odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (Kopcińskiego 8/12, 90-232, Łódź) w sali 1.18.

Prof. Alberto Pino Emhart uzyskał stopień doktora prawa na Uniwersytecie Oksfordzkim w 2015 roku pod kierunkiem prof. Johna Gardnera. Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii prawa deliktowego, która była tematem jego pracy doktorskiej i kilku jego publikacji naukowych. Obecnie jego badania koncentrują się na podstawach odpowiedzialności kontraktowej i pozakontraktowej z perspektywy komparatystyki prawniczej oraz koncepcji godności ludzkiej w prawie prywatnym.

W celu rejestracji na Tocquevillian Workshops #2 prosimy o kontakt mailowy z organizatorami: mrupniewski@wpia.uni.lodz.pl