Logo
Pasek
Pasek

PUBLIKACJE

book

Scriptorum. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju

Andrzej Maksymilian Fredro

„Inicjatywa Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a ma na celu wprowadzenie do współczesnego naukowego i publicystycznego obiegu dzieł, które stanowią najbardziej wyrafinowaną i wszechstronną postać politycznej refleksji sarmatyzmu. Należy ją odczytać jako krok w kierunku przywracania ciągłości polskiej myśli politycznej i zachętę do traktowania jej tym samym jako całości.

[...]

Ówczesny polski dyskurs polityczny miał znaczące cechy dyskursu mocarstwowego, który doświadczenia własnej wspólnoty politycznej traktował jako podstawowy punkt odniesienia dla politycznej refleksji, samodzielnie i suwerennie określał jej tożsamość polityczną, stawiał wyżej samoocenę niż ocenę dokonaną przez innych. Było tak dlatego, iż dyskurs ten stanowił istotny element tego, co dzisiejsza politologia określiłaby jako soft power Rzeczypospolitej, a którą wspierała jej hard power, ujawniana i potwierdzana w ówczesnej europejskiej polityce tak czasów pokoju, jak i wojny od Kircholmu do odsieczy Wiednia.”

Fragmenty przedmowy prof. Zbigniewa Rau

„Jednym z celów statutowych Narodowego Centrum Kultury jest promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiej kultury. Trudno o bardziej czytelny przykład takiego wkładu, niż polska myśl polityczna XVII wieku, ukształtowana przez doświadczenie funkcjonowania ustroju politycznego I Rzeczypospolitej. Oryginalność siedemnastowiecznej polskiej kultury politycznej, opartej o ideały republikańskie i wolnościowe, powinna być dla nas powodem do dumy, tym bardziej zaskakujące jest, że nie jest ona wystarczająco dobrze zbadana i znana.”

Fragment wprowadzania Krzysztofa Dudka (Dyrektora Narodowego Centrum Kultury)

„Oddajemy do Państwa rąk pierwsze pełne polskie tłumaczenie Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta – traktatu, który, podobnie jak sam Fredro, budził od lat kontrowersje współczesnych i potomnych. Pracy, która do historii polskiej myśli politycznej przeszła głównie jako źródło, gdzie znalazło swe najpełniejsze teoretyczne uzasadnienie liberum veto. Pozornie może się zatem wydawać, iż trudno o gorszą rekomendację dla dzieła Fredry. Mamy jednak nadzieję, iż Czytelnik zechce uważnie się z nią zapoznać. Może się bowiem okazać, iż praca Fredry mimo upływu lat nadal potrafi w wielu miejscach ofiarować nadzwyczaj trzeźwe spojrzenie i zdiagnozować zaskakująco aktualne problemy. Pozostaje nam tylko oddać głos samemu autorowi Scriptorum, który składa bacznemu Czytelnikowi następującą obietnicę: „Ci zaś, którzy poświęcają czas lekturze, bo popycha ich do tego pragnienie wiedzy, nie tylko śledzą samą opowieść, lecz także doszukują się przyczyn opisanych wydarzeń i powstania utworu. W tym celu zaś wracają do niego dwa czy trzy razy. I o ile z tego właśnie wynika prawdziwa korzyść dla czytającego, o tyle możemy powiedzieć, że dla pisarza wielkim jest szczęściem, jeśli zasłuży na takiego czytelnika.

[...]

Rodzi się pytanie, czy myśl Fredry powstała w odmiennych okolicznościach historycznych może mieć dziś aktualne przesłanie i odniesienia. Z pewnością dalsze badania nad nią są konieczne do zrozumienia polskiej tradycji politycznej refleksji, w której republikanizm zajmuje poczesne miejsce. Wydaje się jednak, iż podstawowe wartości: wierność prawu Bożemu, troska o interes ojczyzny, zachowanie republikańsko pojmowanej wolności, której podporządkowane są odpowiednie rozwiązania instytucjonalne, a także realizm i oparty na cnocie roztropności zdrowy rozsądek w podejściu do polityki, pozwalający ustalić to co w danych okoliczność stanowi właściwe rozwiązanie zgodne z naturę rzeczy, stanowią dość uniwersalny kanon myśli Fredry. Scriptorum stać się zatem mogą nie tylko dokumentem swojej epoki, lecz również zaproszeniem do nowego spojrzenia na własną Rzeczypospolitą.”

Fragmenty wstępu dr Marka Tracz-Trynieckiego

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

MAGNA CARTA: A CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVE OF OUR COMMON HERITAGE OF FREEDOM

Edited by Zbigniew Rau, Przemysław Żurawski vel Grajewski and Marek Tracz Tryniecki

Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym.

Zbigniew Rau, Katarzyna M.Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzystof Zagórski

Gestorum. Dzieje Narodu Polskiego za czasów Henryka Walezego.

Andrzej Maksymilian Fredro

Civis Bonus. Dobry Obywatel

Kasper Siemek

Militarium I

Andrzej Maksymilian Fredro

Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry

Dr Marek Tracz-Tryniecki

Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418

Prof. Zbigniew Rau, Prof. Tomasz Tulejski

TOCQUEVILLIAN IDEAS: CONTEMPORARY EUROPEAN PERSPECTIVES

Prof. Zbigniew Rau i Dr Marek Tracz-Tryniecki

ESEJE POLITYCZNE THOMASA BABINGTONA LORDA MACAULAYA

przekład Stanisława Tarnowskiego, przekład uwspółcześnił, poprawił, przypisami i wstępem opatrzył prof. Tomasz Tulejski

MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA ALEXISA DE TOCQUEVILLE

Dr Marek Tracz-Tryniecki

The Philosophy of Legal Change. Theoretical Perspectives and Practical Processes.

Maciej Chmieliński, Michał Rupniewski

Od Hookera do Benthama. Eseje z angielskiej myśli ustrojowej.

Tomasz Tulejski