Logo
Pasek
Pasek

KONFERENCJA

21 MARCA 2017, WPIA UŁ

Magna Carta. Nasze wspólne dziedzictwo wolności. Perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej.

Fiszka

Włączając się w cykl międzynarodowych obchodów osiemsetnej rocznicy uchwalenia Wielkiej Karty Swobód Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a we współpracy z The Magna Carta 800th Anniversary Commemoration Committee pod patronatem królowej Elżbiety II zorganizowało międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną: Magna Carta. Our Common Heritage of Freedom. A Central & East European Perspective. Wydarzenie odbyło się w dniach 9-10 października 2014r. w modernistycznym pałacu Alfreda Biedermanna mieszczącym się przy ul. Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego powitania przybyłych prelegentów oraz gości przez przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego: prorektora ds. programów i jakości kształcenia prof. Jarosława Płuciennika oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Agnieszkę Liszewską. W tematykę konferencji zgromadzonych wprowadził w iście tocqueville’owskim stylu pomysłodawca i organizator projektu, kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej prof. Zbigniew Rau. Zwieńczeniem otwarcia wydarzenia, było wystąpienie prof. Adama Cygana z Uniwersytetu Leicester, w którym to nakreślona została szczególna rola jaką odegrało szeroko pojęte przesłanie i dziedzictwo Magna Carty w procesie formowania współczesnego europejskiego konstytucjonalizmu.

Drugi dzień konferencji obejmował cykl odczytów uczonych z Czech, Litwy, Polski i Węgier. Wystąpili: prof. Dorota Malec (Uniwersytet Jagielloński), prof. Attila Károly Molnár (Uniwersytet Eötvösa Loránda), dr Jana Janišová oraz dr Dalibor Janiš z Uniwersytetu Palackiego (referat w imieniu czeskich naukowców odczytał badacz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej dr Marek Tracz-Tryniecki) oraz Vladas Liepounius (Uniwersytet Wileński). Prelegenci w swoich wystąpieniach przybliżyli historyczny proces narodzin i rozwoju zasady wolności oraz jej prawnej ochrony, czego to emanacją były kolejne omawiane monarsze przywileje i fundamentalne dla poszczególnych społeczeństw akty prawne. Referaty unaoczniły paralelność rozwoju instytucji politycznych i prawnych państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich wspólną spuściznę wielowiekowego marszu ku wolności, co znalazło swój wydźwięk w ożywionej i niezwykle owocnej dyskusji będącej punktem kulminacyjnym konferencji. Zakończeniem wydarzenia była treściwa rekapitulacja dwudniowych rozważań przedstawiona przez prof. Zbigniewa Rau.

Epilogiem konferencji będzie monografia wydana w języku angielskim.