Logo
Pasek
Pasek

PUBLIKACJE

book

MAGNA CARTA: A CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVE OF OUR COMMON HERITAGE OF FREEDOM

Edited by Zbigniew Rau, Przemysław Żurawski vel Grajewski and Marek Tracz Tryniecki

Magna Carta została opublikowana w ramach obchodów 800. rocznicy wydania przez króla Jana bez Ziemi Wielkiej Karty Swobód. Publikacja prezentuje Środkowoeuropejskie spojrzenie na ten przełomowy dokument i jego wpływ na polityczne i prawne doświadczenie wolności od czasów średniowiecznych po dzień dzisiejszy. Książka wprowadza nowe wątki do dyskusji o spuściźnie Wielkiej Karty Swobód, którą prezentuję jako jeden z fundamentów Europejskiej Tożsamości.

Wspierając się przetłumaczonymi po raz pierwszy na język angielski tekstami źródłowymi, autorzy rozważają dziedzictwo Wielkiej Karty Swobód na Węgrzech, w Czechach, w Polsce oraz na Litwie. Prezentują udane próby ograniczania władzy królewskiej przez prawo oraz wysiłki podejmowane na rzecz ochrony szlacheckich przywilejów przeprowadzane w regionie od XIII do XVIII wieku. W każdym rozdziale rozważany jest: historyczny oraz polityczny kontekst tychże działań, procesy poprzez które powstawały instytucje polityczne i prawne, a także badana jest spuścizna tych instytucji, które do dzisiaj możemy odnaleźć jako część tożsamości konstytucyjnych, rozwiązań ustrojowych a także projektów politycznych w Środkowej Europie.

Ta wyjątkowa publikacja pozwoli studentom oraz pracownikom naukowym dostrzec następstwa, które Wielka Karta Swobód wywołała w średniowiecznej Europie i później ze świeżej i wyjątkowej perspektywy.

„Nie powinniśmy zakładać, iż Anglicy mają monopol na idee, które znajdują się w Wielkiej Karcie. Te są bowiem częścią naszego wspólnego dziedzictwa. Przeczytałem wystarczająco dużo rozdziałów z waszej książki by nie mieć wątpliwości, że jednoznacznie ustala ona właśnie to. (…) Prawdopodobnie pozwoli ona zmienić zdanie tym angielskim historykom, którzy dotąd w to wątpili. Z pewnością powinna.”

R. H. Helmholz

Ruth Wyatt Rosenson Distinguished Service Professor of Law

The University of Chicago

The Law School

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

"Republika Rzymska i Wielka Brytania – kilka uwag na temat konstytucji niepisanej"

Tomasz Tulejski i Tomasz Banach

Katylina i Tabulae Novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona

Dr Tomasz Banach

"Lacon, czyli dialog o arkanach dobrego urządzenia Rzeczypospolitej"

Kasper Siemek

The Philosophy of Legal Change. Theoretical Perspectives and Practical Processes.

Maciej Chmieliński, Michał Rupniewski

Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym.

Zbigniew Rau, Katarzyna M.Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzystof Zagórski

Gestorum. Dzieje Narodu Polskiego za czasów Henryka Walezego.

Andrzej Maksymilian Fredro

Civis Bonus. Dobry Obywatel

Kasper Siemek

Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry

Dr Marek Tracz-Tryniecki

Militarium I

Andrzej Maksymilian Fredro

Scriptorum. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju

Andrzej Maksymilian Fredro

Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418

Prof. Zbigniew Rau, Prof. Tomasz Tulejski

TOCQUEVILLIAN IDEAS: CONTEMPORARY EUROPEAN PERSPECTIVES

Prof. Zbigniew Rau i Dr Marek Tracz-Tryniecki

ESEJE POLITYCZNE THOMASA BABINGTONA LORDA MACAULAYA

przekład Stanisława Tarnowskiego, przekład uwspółcześnił, poprawił, przypisami i wstępem opatrzył prof. Tomasz Tulejski

MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA ALEXISA DE TOCQUEVILLE

Dr Marek Tracz-Tryniecki