Logo
Pasek
Pasek

PUBLIKACJE

book

The Philosophy of Legal Change. Theoretical Perspectives and Practical Processes.

Maciej Chmieliński, Michał Rupniewski

Demokratyczne systemy prawne zostały ostatnio poddane dynamicznym i wielokierunkowym zmianom. Istnieje wiele procesów socjologicznych, technologicznych, ideologicznych lub czysto politycznych, które prowadzą do przemian i przekształceń prawa. Niniejsza publikacja dowodzi, że te zmiany są najlepiej zrozumiałe z perspektywy filozofii politycznej. Takie spojrzenie może posłużyć jako narzędzie interpretacyjne niezbędne do zrozumienia zachodzących procesów zmian, a także ich wyników - takich jak nowe przepisy, orzecznictwo lub zmiany w konstytucji.

Praca ma trzy główne cele: zapewnienie głębszego zrozumienia zmian prawnych w zachodniej myśli politycznej i prawnej; zbadanie rozwoju procesów tychże zmian pod względem ich akceptowalności normatywnej i roztropnościowej; interpretacja rzeczywistych procesów zmian w ramach ogólnego tła teoretycznego i normatywnego.

Publikacja jest podzielona na trzy części:

Część I określa kontekst i koncentruje się na ogólnych kwestiach ważnych dla zrozumienia i oceny zmian prawnych z perspektywy filozofii politycznej; Część II koncentruje się na spektrum polityczno-filozoficznej wykładni obecnej w kulturze politycznej państw demokratycznych; Część III oferuje wybrane studia przypadków, aby określić i zastosować idee filozoficzne przedstawione w poprzednich częściach. Książka jest cennym źródłem informacji dla studentów oraz teoretyków prawa i orzecznictwa, w tym porównawczych studiów prawniczych i praw człowieka, teorii politycznej i filozofii.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

Katylina i Tabulae Novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona

Dr Tomasz Banach

"Lacon, czyli dialog o arkanach dobrego urządzenia Rzeczypospolitej"

Kasper Siemek

MAGNA CARTA: A CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVE OF OUR COMMON HERITAGE OF FREEDOM

Edited by Zbigniew Rau, Przemysław Żurawski vel Grajewski and Marek Tracz Tryniecki

Od Hookera do Benthama. Eseje z angielskiej myśli ustrojowej.

Tomasz Tulejski

Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym.

Zbigniew Rau, Katarzyna M.Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzystof Zagórski

Gestorum. Dzieje Narodu Polskiego za czasów Henryka Walezego.

Andrzej Maksymilian Fredro

Civis Bonus. Dobry Obywatel

Kasper Siemek

Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry

Dr Marek Tracz-Tryniecki

Militarium I

Andrzej Maksymilian Fredro

Scriptorum. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju

Andrzej Maksymilian Fredro

Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418

Prof. Zbigniew Rau, Prof. Tomasz Tulejski

TOCQUEVILLIAN IDEAS: CONTEMPORARY EUROPEAN PERSPECTIVES

Prof. Zbigniew Rau i Dr Marek Tracz-Tryniecki

ESEJE POLITYCZNE THOMASA BABINGTONA LORDA MACAULAYA

przekład Stanisława Tarnowskiego, przekład uwspółcześnił, poprawił, przypisami i wstępem opatrzył prof. Tomasz Tulejski

MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA ALEXISA DE TOCQUEVILLE

Dr Marek Tracz-Tryniecki