Logo
Pasek
Pasek

PUBLIKACJE

book

"Lacon, czyli dialog o arkanach dobrego urządzenia Rzeczypospolitej"

Kasper Siemek

Lacon to już piąta pozycja, która ukazuje się w serii Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej, wydawanej obecnie nakładem Narodowego Centrum Kultury oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a i Fundacji Wspierania Badań nad Staropolską Myślą Polityczno-Prawną im. Andrzeja Maksymiliana Fredry.

W mistrzowsko stylizowanym dialogu cesarza Augusta z uchodźcą z upadłej Sparty, tytułowym Laconem, Kasper Siemek odsłania arkana sztuki rządzenia, dotykając uniwersalnej istoty ustroju republikańskiego. Długo niedoceniane dzieło późnego Siemka po raz pierwszy dostępne jest polskiemu Czytelnikowi w kongenialnym tłumaczeniu Dr. Józefa Macjona, ze wstępem wytrawnego badacza tego myśliciela Dr. Pawła Sydora.

Przygotowanie przekładu i opracowania naukowego Lacona było możliwe dzięki wsparciu Sponsora - Grupy PZU.

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

logo mkidn

Wydawca

logo nck

Sponsor

logo pzu
POZOSTAŁE PUBLIKACJE

"Republika Rzymska i Wielka Brytania – kilka uwag na temat konstytucji niepisanej"

Tomasz Tulejski i Tomasz Banach

Katylina i Tabulae Novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona

Dr Tomasz Banach

"Republika versus monarchia Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry"

Marek Tracz-Tryniecki

MAGNA CARTA: A CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVE OF OUR COMMON HERITAGE OF FREEDOM

Edited by Zbigniew Rau, Przemysław Żurawski vel Grajewski and Marek Tracz Tryniecki

The Philosophy of Legal Change. Theoretical Perspectives and Practical Processes.

Maciej Chmieliński, Michał Rupniewski

Od Hookera do Benthama. Eseje z angielskiej myśli ustrojowej.

Tomasz Tulejski

Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym.

Zbigniew Rau, Katarzyna M.Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzystof Zagórski

Gestorum. Dzieje Narodu Polskiego za czasów Henryka Walezego.

Andrzej Maksymilian Fredro

Civis Bonus. Dobry Obywatel

Kasper Siemek

Militarium I

Andrzej Maksymilian Fredro

Scriptorum. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju

Andrzej Maksymilian Fredro

Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418

Prof. Zbigniew Rau, Prof. Tomasz Tulejski

TOCQUEVILLIAN IDEAS: CONTEMPORARY EUROPEAN PERSPECTIVES

Prof. Zbigniew Rau i Dr Marek Tracz-Tryniecki

ESEJE POLITYCZNE THOMASA BABINGTONA LORDA MACAULAYA

przekład Stanisława Tarnowskiego, przekład uwspółcześnił, poprawił, przypisami i wstępem opatrzył prof. Tomasz Tulejski

MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA ALEXISA DE TOCQUEVILLE

Dr Marek Tracz-Tryniecki