Logo
Pasek
Pasek

PUBLIKACJE

book

"Katylina i Tabulae Novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona"

Dr Tomasz Banach

Przedstawiamy Państwu nową publikację związanego z Centrum dra Tomasza Banacha. Praca Pana dra Tomasza Banacha stanowi doskonałe wprowadzenie w klimat polityczny schyłkowego okresu republiki rzymskiej. Spisek Katyliny, jeden z najbardziej znanych i dramatycznych jego epizodów jest dla niego doskonałą okazją do rozważań nad zagadnieniami ustrojowymi i procesami społecznymi miasta nad Tybrem. Jego wywód koncentruje się bowiem na konfrontacji dwóch osobowości i dwóch radykalnie odmiennych postaw wobec stałości i trwałości rzymskiego systemu politycznego. Mamy więc z jednej strony konsula Cycerona starającego się za wszelką cenę zachować spoistość republiki, oddanego jej duchowi i zasadom, z drugiej zaś Katylinę, który dla doraźnych celów osobistych nie waha się zakwestionować jej nie tylko ekonomicznych, ale i prawnych fundamentów. Jest to więc starcie, które dla Rzymu ma charakter egzystencjalny, z czego doskonale zdaje sobie sprawę Cyceron, który nawet kosztem zgody na oczywiste negatywne konsekwencje powszechnego zadłużenia przyjmuje nieprzejednaną postawę wobec programu oponenta. Konfrontacja ta, którą drobiazgowo analizuje Autor, pozwala mu, idąc często wbrew obiegowym opiniom i stanowisku wielu historyków, ukazać rzeczywiste tło, a zatem i stawkę, o którą toczyła się gra pomiędzy konsulem i spiskowcem. Wywód dra T. Banacha odkrywa przed Czytelnikiem, niejako przy okazji, to co jest istotą i jądrem rzymskiego etosu republikańskiego, a zatem odpowiedzialność w służbie publicznej, poszanowanie tradycji przodków i oddanie sprawie dobra wspólnego.

prof. dr hab. Tomasz Tulejski
Uniwersytet Łódzki

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

"Republika Rzymska i Wielka Brytania – kilka uwag na temat konstytucji niepisanej"

Tomasz Tulejski i Tomasz Banach

"Lacon, czyli dialog o arkanach dobrego urządzenia Rzeczypospolitej"

Kasper Siemek

"Republika versus monarchia Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry"

Marek Tracz-Tryniecki

MAGNA CARTA: A CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVE OF OUR COMMON HERITAGE OF FREEDOM

Edited by Zbigniew Rau, Przemysław Żurawski vel Grajewski and Marek Tracz Tryniecki

The Philosophy of Legal Change. Theoretical Perspectives and Practical Processes.

Maciej Chmieliński, Michał Rupniewski

Od Hookera do Benthama. Eseje z angielskiej myśli ustrojowej.

Tomasz Tulejski

Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym.

Zbigniew Rau, Katarzyna M.Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzystof Zagórski

Gestorum. Dzieje Narodu Polskiego za czasów Henryka Walezego.

Andrzej Maksymilian Fredro

Civis Bonus. Dobry Obywatel

Kasper Siemek

Militarium I

Andrzej Maksymilian Fredro

Scriptorum. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju

Andrzej Maksymilian Fredro

Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418

Prof. Zbigniew Rau, Prof. Tomasz Tulejski

TOCQUEVILLIAN IDEAS: CONTEMPORARY EUROPEAN PERSPECTIVES

Prof. Zbigniew Rau i Dr Marek Tracz-Tryniecki

ESEJE POLITYCZNE THOMASA BABINGTONA LORDA MACAULAYA

przekład Stanisława Tarnowskiego, przekład uwspółcześnił, poprawił, przypisami i wstępem opatrzył prof. Tomasz Tulejski

MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA ALEXISA DE TOCQUEVILLE

Dr Marek Tracz-Tryniecki