Logo
Pasek
Pasek

W działalności programowej Centrum czołowe miejsce zajmują cykliczne Debaty Tocqueville’owskie. Potrzeba ich organizowania wynika z przekonania, iż namysł nad wartościami życia publicznego stanowi konieczny warunek obywatelskiego zaangażowania, natomiast brak takiego namysłu prowadzi do (samo)wykluczenia. Wybór problematyki Debat wynika z jej miejsca we współczesnym zachodnim dyskursie publicznym, pozostaje zaś autonomiczny wobec bieżących potrzeb politycznych. Debaty winny skłaniać do poszukiwania koncepcyjnych i instytucjonalnych rozwiązań usytuowanych między radykalnymi alternatywami takimi jak, na przykład, te między prawami jednostki a tożsamością wspólnoty, sprawiedliwością substancjalną a proceduralną, prewencją a retrybucją w polityce karnej. Zaproszenia do udziału w Debatach wyrażają zasadę pluralizmu postaw światopoglądowych i perspektyw badawczych oraz aktywności politycznej i publicystycznej.

DEBATA 3.12.2013

Debata VII - VII DEBATA TOCQUEVILLE’OWSKA

DEBATA 5.10.2012

Debata VI - Węgierskie Reformy. Idee, Instytucje, Gospodarka

DEBATA 8.12.2011

Debata V - Kryzys tworzenia prawa w Polsce. W poszukiwaniu kierunków reform

DEBATA 9.11.2010

Debata IV - Polska solidarna czy Polska liberalna. Wyzwania dla społeczeństwa, państwa i prawa

DEBATA 29.04.2009

Debata III -Legitymizacja sądownictwa konstytucyjnego we współczesnej Europie.

DEBATA 25.10.2008

Debata II - Autorytet Państwa: Tradycja czy wola obywateli?

DEBATA 8.12.2007

Debata I - Stabilność instytucji wobec żywotności idei.