Logo
Pasek
Pasek
3 grudnia 2013 r

Debata VII
VII DEBATA TOCQUEVILLE’OWSKA


3 grudnia 2013 r. odbyła się VII Debata Tocqueville’owska poświęcona demokracji. Wzięli w niej udział  prof.  Jadwiga Staniszkis, prof. Aleksander Smolar i dr Rafał Matyja.

Fiszka
PROGRAM

12:00 – 12:20

Rozpoczęcie

  • Prof. Zbigniew Rau – otwarcie Debaty
  • Wystąpienia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji.
  • Prof. Zbigniew Rau – przedstawienie panelistów, zasad Debaty oraz podziękowanie sponsorom

12:20 – 13:30

Moduł I

  • Dwudziestominutowe wystąpienia każdego z panelistów
  • Trzyminutowe wypowiedzi każdego z panelistów w odniesieniu do pozostałych

13:30 – 14:00

Przerwa na kawę

14:00 – 15:20

Moduł II

  • Pytania oraz komentarze publiczności do wypowiedzi panelistów
  • Pięciominutowe wystąpienia panelistów – ustosunkowanie się do komentarzy oraz pytań publiczności

15:20 – 15:30

Podsumowanie debaty – prof. Zbigniew Rau

RELACJA Z DEBATY