Logo
Pasek
Pasek
8 grudnia 2011 (czwartek)

Debata VI
Szósta Debata Tocquevillowska
WĘGIERSKIE REFORMY. IDEE, INSTYTUCJE, GOSPODARKA


Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 
sala Rady Wydziału

Fiszka
PROGRAM

11:30 - 11:50

Rozpoczęcie

 • Prof. Zbigniew Rau - otwarcie debaty
 • Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
 • Prof. Zbigniew Rau - podziękowanie sponsorom, przedstawienie panelistów oraz zasad debaty

11:50 - 13.00

WYSTĄPIENIA GOŚCI WĘGIERSKICH

 • Trzy wystąpienia po ok. dwadzieścia minut

13:00 - 14:05

MODUŁ I

(przedstawienie interpretacji reform węgierskich; ok. piętnastominutowe wystąpienia każdego z panelistów)

 • Strona afirmująca
  • Prof. Zdzisław Krasnodębski - zagadnienie tożsamości narodowej w Unii Europejskiej
  • Prof. Robert Gwiazdowski - reformy ustrojowe
 • Strona krytyczna
  • Prof. Aleksander Smolar - zagadnienie tożsamości narodowej w Unii Europejskiej i reformy ustrojowe
  • Prof. Dariusz Filar - reformy ustrojowe

14:05 - 14:30

PRZERWA NA KAWĘ

14:30 - 15:30

WYSTĄPIENIA PUBLICZNOŚCI

 • Pytania oraz komentarze do wypowiedzi panelistów

15:30 - 15:45

TRZYMINUTOWE WYSTĄPIENIA PANELISTÓW

 • Ustosunkowanie się do zarzutów, komentarzy oraz pytań publiczności

15:45 - 16:00

PODSUMOWANIE DEBATY - prof. Zbigniew Rau

Uczestnicy:

 • Wicepremier Węgier dr Tibor Navracsics
 • Prof. Attila Károly Molnár
 • Prof. Sándor Gallai
 • Prof. Aleksander Smolar
 • Prof. Zdzisław Krasnodębski
 • Prof. Robert Gwiazdowski
 • Prof. Dariusz Filar

Prowadzący

 • Prof. Zbigniew Rau