Logo
Pasek
Pasek
8 grudnia 2011 (czwartek)

Debata V
Kryzys tworzenia prawa w Polsce. W poszukiwaniu kierunków reform


Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 
sala Rady Wydziału

Fiszka
PROGRAM

13.00 – 13.15
Rozpoczęcie

Oficjalne otwarcie czytelni

 • Oficjalne otwarcie czytelni Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a (sala 1.18)

13.15 – 13.45

Rozpoczęcie

 • wystąpienia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
 • sponsorów Prof. Zbigniew Rau – przedstawienie panelistów oraz zasad debat

13.45 – 14.15

Wprowadzenie ekonomisty do debaty prawniczej

 • prof. Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa

14.15 – 14.30

Identyfikacja problemu

 • (trzy-czterominutowe wystąpienia panelistów)

14.30 – 15.00

Moduł I

 • ok. pięciominutowe wystąpienia panelistów
 • ok. jednominutowe wypowiedzi każdego z panelistów w odniesieniu do pozostałych

Rozpoczęcie

 • wystąpienia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
 • sponsorów Prof. Zbigniew Rau – przedstawienie panelistów oraz zasad debat

15.00 – 15.30

Moduł II

 • ok. pięciominutowe wystąpienia panelistów
 • ok. jednominutowe wypowiedzi każdego z panelistów w odniesieniu do pozostałych

15.30 – 16.00

Przerwa na kawę

16.00 – 17.00

Wystąpienia publiczności

 • Komentarz do wypowiedzi panelistów

17.00 – 17.20

Pięciominutowe wystąpienia panelistów

 • Ustosunkowanie się do zarzutów, komentarzy oraz pytań publiczności

17.20 – 17.30

Podsumowanie debaty – prof. Zbigniew Rau