Logo
Pasek
Pasek
29 kwietnia 2009

Debata III
Sąd czy Ustawodawca?
Legitymizacja sądownictwa konstytucyjnego we współczesnej Europie.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Fiszka
PROGRAM

14:00 - 14:15
Rozpoczęcie

Wystąpienia

 • Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 • Sponsorzy
 • Dr Kazimierz M. Ujazdowski - przedstawienie panelistów oraz zasad debaty

14:15 - 15:45

Moduł analityczny

 • wprowadzenie - prof. Zbigniew Rau (2 minuty)
 • pięciominutowe wystąpienia panelistów
 • dwuminutowe wypowiedzi każdego z panelistów w odniesieniu do pozostałych

10.45 - 11.15

Moduł II - Legitymacja władzy państwowej

 • wprowadzenie dr Kazimierz M. Ujazdowski (2 minuty)
 • ok. dziesięciominutowe wystąpienia panelistów
 • ok. pięciominutowe wypowiedzi każdego z panelistów w odniesieniu do pozostałych

15:45 - 16:45

Moduł pozytywny

 • wprowadzenie - dr Kazimierz M. Ujazdowski (2 minuty)
 • ok. dziesięciominutowe wystąpienia panelistów
 • ok. pięciominutowe wypowiedzi każdego z panelistów w odniesieniu do pozostałych

12.30 - 13.00

Moduł IV - Zakres zadań państwa

 • wprowadzenie - prof. Zbigniew Rau (2 minuty)
 • pięciominutowe wystąpienia panelistów
 • dwuminutowe wypowiedzi każdego z panelistów w odniesieniu do pozostałych

16:45 - 17:15

Przerwa na kawe

Wystąpienia publiczności

 • komentarz do wystąpień panelistów

17:40 - 18:00

Pięciominutowe wystąpienia panelistów

Ustosunkowanie się do zarzutów, komentarzy oraz pytań publiczności

18:00 - 18:10

Podsumowanie debaty - dr Kazimierz M. Ujazdowski

Charakterystyka modułów:

Moduł analityczny. Jaka jest rola sądownictwa konstytucyjnego w państwach demokratycznych? Czy zachowują one pozycję sądów weryfikujących ustawy i prawo niższego rzędu z punktu widzenia trwałych zasad konstytucyjnych czy też stały się specyficzną instytucją ustawodawczą partycypującą w procesie stanowienia prawa? Czy w dobie permanentnej płynności prawa da się obronić sądowy status tej instytucji ? Jaka wartość aksjologiczna uzasadnia coraz silniejszą pozycję sądownictwa konstytucyjnego? Czy jest nią idea demokracji czy też wartości stojące ponad porządkiem demokratycznym? Czy napięcie między sądownictwem konstytucyjnym a parlamentem jest nieuchronne i jaki wywiera wpływ na zaufanie obywateli do demokratycznego państwa prawa? Moduł pozytywny. Czy przyszłością sądownictwa jest aktywizm czy też powrót do powściągliwości sędziowskiej? Co może wspomagać sądownictwo w procesie budowy autorytetu prawa , a zatem jakie są warunki ustrojowe dobrej jakości prawa i jego spójności? (profesjonalizacja służb prawniczych administracji, nowa procedura stanowienia prawa). Czy gwarancją pozytywnej roli sądownictwa konstytucyjnego jest profesjonalny i prawniczy skład tej instytucji? Czy polski model sądownictwa konstytucyjnego wymaga zmian i jaki powinien być ich kierunek? Z jakich wzorców zagranicznych warto skorzysta ć w dyskusji nad ewentualnymi zmianami?