Logo
Pasek
Pasek
8 grudnia 2017, sobota
Pałac biedermanna uł, ul. Franciszkanska 1/st

Debata I
Stabilnosc instytucji wobec zywotnosci idei


Konferencja otworzyła cykl debat Tocqueville’owskich, które koncentrować się mają wokół problematyki wzajemnego przenikania się idei politycznych i praktyki politycznej w Polsce.

Fiszka
PROGRAM

10:00-11:00
Rozpoczęcie

Wystąpienia

 • Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dziekan Wydziału Prawa
 • Prezentacjia CMPP

11:00-11:15

Przerwa na kawe

11:15 - 11:55

Wprowadzenie do debaty

11:55 - 13:30

Debata

prof. Zbigniew Rau, prof. Jadwiga Staniszkis dyskusja do godz. 13.30

13:30 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

Kontynuacja dyskusji

15:30 - 15:45

Przerwa na kawę

15:45 - 16:45

Kontynuacja dyskusji

16:45 - 17:00

Podsumowanie debaty

Uczestnicy:

 • dr Rafał Matyja
 • Tomasz Merta
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • prof. Andrzej de Lazari
 • prof. dr hab. Witold Kulesza
 • prof. dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski
 • prof. dr hab. Zbigniew Rau
 • prof. dr hab. Paweł Śpiewak
 • dr Aneta Gawkowska
 • prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis

Prowadzący:

 • prof. dr hab. Maciej Chmieliński