Logo
Pasek
Pasek

KONFERENCJA

5 marca 2016 r.
Hotel Stacja Nowa Gdynia

KONFERENCJA
Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej

Fiszka

Piątego marca gościliśmy w Nowej Gdyni osoby odpowiedzialne za interesujący projekt wydawniczy zatytułowany Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej. Okazją do spotkania było wydanie we wspomnianej serii "Militarium" Andrzeja Maksymiliana Fredry.

W prezentacji wydawnictwa wzięli udział szefowie instytucji biorących udział w przedsięwzięciu: kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a Zbigniew Rau, były już dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek, a także autor wstępu - dr Marek Tracz-Tryniecki i tłumacz - dr Józef Macjon.

Spotkanie rozpoczął jednak pan Paweł Moczkowski, pasjonat historii, członek grupy rekonstrukcyjnej zajmującej się przywracaniem pamięci o polskiej husarii. Ubrany w kopię stroju husarza, opowiadał o taktyce, uzbrojeniu i największych bitwach polskiej jazdy. Ciekawym wątkiem w jego wystąpieniu była sprawa specjalnie hodowanych dla husarii polskich koni (niestety ta rasa wyginęła).

W dyskusji, którą poprowadził redaktor Kajus Augustyniak, profesor Rau podkreślał wagę polskiej myśli politycznej XVII wieku, która była, a może nadal jest zupełnie zapomniana (zmienić ma to wydawanie najważniejszych dzieł myślicieli z tego kręgu). Jest również niedoceniana, tak jak cała epoka sarmatyzmu. Profesor wyraził też przekonanie, że husaria może być kolejnym po powstańcach warszawskich i żołnierzach wyklętych grupą, z którą będą się identyfikować młodzi ludzie szukający dla siebie wzorców i tożsamości.

Doktor Marek Tracz-Tryniecki przedstawił sylwetkę Andrzeja Maksymiliana Fredry, a także polityczno-gospodarczy kontekst powstania jego pism. Krzysztof Dudek podkreślał wagę przywracania tego rodzaju tekstów do społecznej świadomości, mówił też o edukacji historycznej.

Obecna na spotkaniu publiczność z dużym skupieniem wysłuchała dyskusji, niektórzy aktywnie się do niej włączyli. Poruszano kwestię ustroju ekonomicznego Rzeczpospolitej, różnic kulturowych między Polską a Zachodem, metod popularyzacji wiedzy historycznej.

RELACJA Z KONFERENCJI