Logo
Pasek
Pasek
Promocja dwóch ostatnio wydanych tytułów z serii Biblioteki Staropolskiej Myśli Politycznej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż dnia 10 stycznia 2024 zmarła Barbara Grzelak

- wieloletni sponsor Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville'a.

Lecture by Prof. Blain Neufeld “Public Reason and Political Autonomy”: The Central Themes

 

PUBLIKACJE

De officiis

Autor: Łukasz Opaliński

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
KONFERENCJA


Tocquevillian Workshops #3, Shaping Dignities

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a zaprasza na Tocquevillian Workshops #3 pt. An arts-based workshop exploring ‘Dignity’ as a plural and relational concept and its implications for Law & Human Rights work.

Cytat

Patron

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

francuski myśliciel polityczny, socjolog, polityk


Autor dwutomowego dzieła "O demokracji w Ameryce", uchodzącego za najbardziej przenikliwą analizę demokratycznego społeczeństwa politycznego. Szczególne znaczenie mają jego analizy konfliktu między wolnością a równością, pozytków płynących z samorządu i stowarzyszeń politycznych oraz relacji między państwem a Kościołami. Był jednym z najwazniejszych myślicieli w XIX wieku ze względu na stworzenie hasła liberalnej demokracji. Uwazał, ze demokracja nie jest szkodliwa tylko wówczas, gdy nie zagraza wolności i autonomii jednostki.

Patron
Cytat

Cytat

"...ani państwo, ani naród nie mają przeciwnych wektorów w stosunku do kosmopolis, wspólnoty globalnej - a co więcej - to właśnie dzięki uczestniczeniu w niej, mogą one zyskac wręcz wzmocnioną świadomosc własnej odrębności i specyfiki. Inaczej mówiąc, uczestniczenie we wspólnocie globalnej stanowic moze istotny czynnik wzmacniający poczucie narodowej tozsamości i integracji, a integracja ta wcale nie musi byc skierowana na wyjście z tej ponadpaństwowej i ponadnarodowej wspólnoty."


Prof. Maciej Chmieliński