Logo
Pasek
Pasek
Nowy wykład

dr Jacek Bartosiak "Lekcje z wojny na Ukrainie dla Polski"

Nowy wykład

The Alexis de Tocqueville Center of Political and Legal Thought is happy to announce a lecture by Prof. Brian Tamanaha (Washington University in St. Luis)

Solidarni z Ukrainą

 

PUBLIKACJE

"Republika Rzymska i Wielka Brytania – kilka uwag na temat konstytucji niepisanej"

Autor: Tomasz Tulejski i Tomasz Banach

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
KONFERENCJA


Book Discussion: "Human Dignity and The Law: A Personalist Theory"
(Michal Rupniewski, Routledge 2022)

Cytat

Patron

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

francuski myśliciel polityczny, socjolog, polityk


Autor dwutomowego dzieła "O demokracji w Ameryce", uchodzącego za najbardziej przenikliwą analizę demokratycznego społeczeństwa politycznego. Szczególne znaczenie mają jego analizy konfliktu między wolnością a równością, pozytków płynących z samorządu i stowarzyszeń politycznych oraz relacji między państwem a Kościołami. Był jednym z najwazniejszych myślicieli w XIX wieku ze względu na stworzenie hasła liberalnej demokracji. Uwazał, ze demokracja nie jest szkodliwa tylko wówczas, gdy nie zagraza wolności i autonomii jednostki.

Patron
Cytat

Cytat

"...ani państwo, ani naród nie mają przeciwnych wektorów w stosunku do kosmopolis, wspólnoty globalnej - a co więcej - to właśnie dzięki uczestniczeniu w niej, mogą one zyskac wręcz wzmocnioną świadomosc własnej odrębności i specyfiki. Inaczej mówiąc, uczestniczenie we wspólnocie globalnej stanowic moze istotny czynnik wzmacniający poczucie narodowej tozsamości i integracji, a integracja ta wcale nie musi byc skierowana na wyjście z tej ponadpaństwowej i ponadnarodowej wspólnoty."


Prof. Maciej Chmieliński