Logo
Pasek
Pasek
Nowy wykład

The Alexis de Tocqueville Center of Political and Legal Thought is happy to announce a lecture by Prof. Brian Tamanaha (Washington University in St. Luis)

Solidarni z Ukrainą

 

Nowy sponsor - PZU

Sponsorem Biblioteki Staropolskiej Myśli Politycznej została Grupa PZU

PUBLIKACJE

"Republika Rzymska i Wielka Brytania – kilka uwag na temat konstytucji niepisanej"

Autor: Tomasz Tulejski i Tomasz Banach

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
WYDARZENIA

Brak nadchodzących wydarzeń. Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera oraz śledź naszą stronę na Facebook'u.

Cytat

Patron

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

francuski myśliciel polityczny, socjolog, polityk


Autor dwutomowego dzieła "O demokracji w Ameryce", uchodzącego za najbardziej przenikliwą analizę demokratycznego społeczeństwa politycznego. Szczególne znaczenie mają jego analizy konfliktu między wolnością a równością, pozytków płynących z samorządu i stowarzyszeń politycznych oraz relacji między państwem a Kościołami. Był jednym z najwazniejszych myślicieli w XIX wieku ze względu na stworzenie hasła liberalnej demokracji. Uwazał, ze demokracja nie jest szkodliwa tylko wówczas, gdy nie zagraza wolności i autonomii jednostki.

Patron
Cytat

Cytat

"...ani państwo, ani naród nie mają przeciwnych wektorów w stosunku do kosmopolis, wspólnoty globalnej - a co więcej - to właśnie dzięki uczestniczeniu w niej, mogą one zyskac wręcz wzmocnioną świadomosc własnej odrębności i specyfiki. Inaczej mówiąc, uczestniczenie we wspólnocie globalnej stanowic moze istotny czynnik wzmacniający poczucie narodowej tozsamości i integracji, a integracja ta wcale nie musi byc skierowana na wyjście z tej ponadpaństwowej i ponadnarodowej wspólnoty."


Prof. Maciej Chmieliński