Logo
Pasek
Pasek
Lecture by Prof. Blain Neufeld “Public Reason and Political Autonomy”: The Central Themes

 

Nowy wykład

dr Jacek Bartosiak "Lekcje z wojny na Ukrainie dla Polski"

Nowy wykład

The Alexis de Tocqueville Center of Political and Legal Thought is happy to announce a lecture by Prof. Brian Tamanaha (Washington University in St. Luis)

PUBLIKACJE

"Vir Consilii" wydanie dwutomowe

Autor: Andrzej Maksymilian Fredro

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
KONFERENCJA


Łódzka Akademia Dyplomacji

Dnia 16 grudnia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi odbędzie się inauguracja Łódzkiej Akademii Dyplomacji.

Cytat

Patron

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

francuski myśliciel polityczny, socjolog, polityk


Autor dwutomowego dzieła "O demokracji w Ameryce", uchodzącego za najbardziej przenikliwą analizę demokratycznego społeczeństwa politycznego. Szczególne znaczenie mają jego analizy konfliktu między wolnością a równością, pozytków płynących z samorządu i stowarzyszeń politycznych oraz relacji między państwem a Kościołami. Był jednym z najwazniejszych myślicieli w XIX wieku ze względu na stworzenie hasła liberalnej demokracji. Uwazał, ze demokracja nie jest szkodliwa tylko wówczas, gdy nie zagraza wolności i autonomii jednostki.

Patron
Cytat

Cytat

"...ani państwo, ani naród nie mają przeciwnych wektorów w stosunku do kosmopolis, wspólnoty globalnej - a co więcej - to właśnie dzięki uczestniczeniu w niej, mogą one zyskac wręcz wzmocnioną świadomosc własnej odrębności i specyfiki. Inaczej mówiąc, uczestniczenie we wspólnocie globalnej stanowic moze istotny czynnik wzmacniający poczucie narodowej tozsamości i integracji, a integracja ta wcale nie musi byc skierowana na wyjście z tej ponadpaństwowej i ponadnarodowej wspólnoty."


Prof. Maciej Chmieliński